Nasze usługi

Zakres naszych działań opiewa o diagnostykę narządu ruchu na podstawie dostarczonej dokumentacji i dalszego postępowanie fizyko i kinezyterapeutyczne dla uzyskania jak najlepszego stanu pacjenta. W skład tego postępowania wchodzi:

Blog Image

Fizykoterapia

 • Fala uderzeniowa
 • Ultrafonoforeza
 • Ultrasonoforeza

Blog Image

Kinezyterapia

 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia korekcyjne
 • Ćwiczenia w UGUL

Blog Image

Masaż

 • Masaż klasyczny
 • Masaż sportowy
 • Masaż relaksacyjny

Blog Image

Kinezjotaping

Inaczej plastrowanie dynamiczne

Blog Image

Zaopatrzenie ortopedyczne Stanley

Blog Image

TECAR

Terapia radiofalowa ukierunkowana

Blog Image

Zaopatrzenie ortopedyczne

 • Wkładki ortopedyczne - na wymiar
 • Pelloty
 • Podkładki żelowe - pod pięty - pod śródstopie